Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkania informacyjne w Katowicach, Żorach i Jaworznie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacje o spotkaniach

Spotkania skierowane są do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Śląskiego oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną także założenia i zasady uczestnictwa w projekcie "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT” Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się:

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych z województwa śląskiego

Program spotkania

Zapoznanie się z ofertą Funduszy Unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Organizator spotkania 

Główny Punkt Informacyjny w Katowicach

ul. Dąbrowskiego 23
tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194,
e-mail punktinformacyjny@slaskie.pl