Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Warszawie dla osób zainteresowanych konkursami w ramach "Szybkiej ścieżki" Programu Inteligentny Rozwój

Informacje o spotkaniu

Spotkanie informacyjne organizowane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Poświęcone ono będzie zagadnieniom dotyczącym konkursów w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 września 2018 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (DOC 56 KB), a następnie przesłać go na adres sebastian.szczesniak@ncbr.gov.pl do 24 września 2018 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż dwóch osoby z danej instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym, czy zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Przekazanie do NCBiR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBiR.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zaproszamy przedsiebiorców zainteersowanych pozyskaniem środków dostępnych w konkursach.

Program spotkania

Szczegółowa agenda spotkania (PDF 370 KB).

 

Organizator spotkania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

 

UWAGA! Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami, spotkanie będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.