Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności - dotacje i instrumenty zwrotne na finansowanie inwestycji”

Informacje o spotkaniu

Spotkanie dotyczyć będzie możliwości wsparcia inwestycji rozwojowych dla przedsiębiorców w kontekście aktualnych konkursów dla działania 1.5.A oraz 1.5.B Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego oraz wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych. 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 25 czerwca 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej.

Program spotkania

Program spotkania:

  • Innowacyjność produktowa i procesowa w sektorze MŚP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych – Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Regionalne we Wrocławiu.