Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Drugie spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw realizowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informacje o spotkaniu

Drugie spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone będzie zagadnieniom związanym z konkursem „Szybka ścieżka” dla MŚP (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych przedsiębiorstw (konkurs 2/1.1.1/2017) realizowanego w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2017 r. w godz. 11.00-15.45 - w Katowicach w Angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres konrad.kustron@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2017 r. W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne Szybka ścieżka” dla mśp oraz dużych” - Katowice. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców

Program spotkania

  • 11.00-11.30 - Rejestracja uczestników - Szybka ścieżka,
  • 11.30-13.00 - Zasady konkursów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa",
  • 13.00-13.30 - Przerwa,
  • 13.30-15.00 - Zagadnienia finansowe związane z dofinansowaniem udzielanym przez NCBR,
  • 15.00-15.45 - Zasady konkurencyjności Pytania i odpowiedzi 15:45 – 16:15 Lunch.

Do podrania Program spotkania

Organizator spotkania

ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Tel.: 22 390 74 01