Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dla wnioskodawców i beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój z realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególnych działaniach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), z uwzględnieniem specyfiki projektów. Szkolenie organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odbędzie się w dwóch terminach:

  • 3 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, od 9:00 do 15:00;
  • 12 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, od 9:00 do 15:00.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy  (DOC 383 KB) na adres lukasz.wysocki@miir.gov.pl do 30 listopada 2018 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach.

Dla kogo

Dla wnioskodawców/beneficjentów zainteresowanych tematyką związaną z wdrażaniem zasady zrównoważonego rozwoju w projektach współfinansowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program szkolenia

W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzenie – koncepcja zrównoważonego rozwoju,
  • obowiązujące prawo krajowe/unijne w obszarze zrównoważonego rozwoju,
  • minimalny zakres opisu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju we wnioskach o dofinansowanie w ramach projektów,
  • sposób przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,
  • omówienie możliwych do zastosowania wskaźników mierzących wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w projektach,
  • omówienie problemów związanych z przestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju w trakcie realizacji projektu,
  • monitoring wskaźników dotyczących realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Organizator spotkania

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Wsparcia Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólnej 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 273 83 86
e-mail lukasz.wysocki@miir.gov.pl