Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

2 000 projektów w Programie Inteligentny Rozwój

W Programie Inteligentny Rozwój do 22 września 2017 roku podpisano 2 000 umów o dofinansowanie projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 14,2 mld zł. Stanowi to ponad 41% całkowitego budżetu programu.

Najwięcej, bo aż 481 projektów dotyczy prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. 340 projektów dotyczy wsparcia promocji marek produktowych, a 238 zakupu przez przedsiębiorstwa usług od jednostek naukowych. 216 projektów dotyczy wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Dwutysięczna umowa została zawarta w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków przeznaczonych na promocję marek produktowych – Go to Brand, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Beneficjentem jest firma DwaKa z Radomia. Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych realizowanych w ramach programu promocji branży MODA POLSKA dla sektora odzieżowego.

Celem programu jest promowanie marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Firma DwaKa  poprzez realizację swojego projektu ma doprowadzić do rozwoju swojej działalności eksportowej oraz wzrostu konkurencyjności. Firma weźmie udział w 6 międzynarodowych imprezach targowych, gdzie 2 z nich stanowić będą imprezy, w ramach których zorganizowane zostanie narodowe stoisko informacyjne. Targi odbędą się m.in. w takich krajach jak USA, Włochy, Rosja, Japonia.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie powiązań polskich przedsiębiorców z rynkami międzynarodowymi, poprzez poszerzenie grona podmiotów uczestniczących w wymianie międzynarodowej, co stanowi jeden z istotnych elementów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.