Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja harmonogramu konkursów na 2017 r. w Programie Inteligentny Rozwój

Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2017 r. w Programie Inteligentny Rozwój (POIR).

Wprowadzone zmiany polegają na:

  • korekcie wartości alokacji w ogłoszonym 19 października br. konkursie w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;
  • doprecyzowaniu, wcześniej określonych kwartałami, dat dziennych konkursu planowanego do realizacji w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – ogłoszenie konkursu nastąpi 29 listopada br., nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 29 grudnia br. do 1 marca 2018 r.

Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie PO IR w zakładce Jak skorzystać z Programu?