Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Badania na rynek – dotacje na innowacyjne produkty i usługi

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i chciałbyś zastosować w praktyce wyniki badań B+R, możesz ubiegać się o dofinansowanie projektu z Programu Inteligentny Rozwój.

"Rozwój gospodarki innowacyjnej, czyli takiej, w której dobre pomysły znajdują praktyczne zastosowanie w wybranych dziedzinach życia, to jeden z głównych celów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Badania na rynek to dotacje ułatwiające przedsiębiorcom uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub nowych usług i jednocześnie narzędzie polityki innowacyjnej. Jeden z naborów będzie skierowany wyłącznie do firm z sektora elektromobilności"– powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Środki przeznaczone na wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań dostępne będą w konkursach „Badania na rynek”, organizowanych w terminie 13 marca – 26 kwietnia.

Dwa konkursy

Równolegle przeprowadzone zostaną dwa nabory. Główny, z budżetem 750 mln złotych, adresowany będzie do wszystkich firm mikro, małych i średnich. Drugi natomiast będzie miał charakter branżowy. Założone na konkurs 50 mln złotych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdzieli pomiędzy przedsiębiorców (z sektora MŚP) działających w obszarze elektromobilności.

Co będzie oceniane?

W ocenie wniosków o dofinansowanie brane będzie pod uwagę m.in. to, czy przeprowadzone przez firmę lub zlecone badania miały kluczowe znaczenie dla opracowania bądź udoskonalenia danego wyrobu lub usługi.

Punktowany również będzie poziom innowacyjności danego rozwiązania – wymagany co najmniej na poziomie krajowym. Oznacza to, że nowe cechy wyrobu lub usługi powinny wyróżniać się na tle konkurencji na rynku wewnętrznym. Wyższy poziom innowacyjności oznaczać będzie większą (niż 1 pkt) liczbę punktów dla ocenianego projektu.

Większą liczbę punktów za innowacyjność będzie można zdobyć również, kiedy nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu będą mieć istotne znaczenie dla bezpośrednich odbiorców tego produktu.

W wyniku zmiany kryteriów wyboru projektu, w najbliższym konkursie nie będzie wymagane, aby wdrażane wyniki prac B+R chronione były patentem, prawem ochronnym lub były zgłoszone do ochrony patentowej.

Szczegóły konkursów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją naborów dostępną na Portalu Funduszy Europejskich.