Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Badanie ewaluacyjne dotyczące systemu realizacji instrumentów finansowych Programu Inteligentny Rozwój (PO IR)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zleciło konsorcjum firm: Taylor Economics Sp. z o.o. oraz Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. realizację badania pt.: "Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR". Badanie zostanie przeprowadzone w okresie październik 2018 r. - luty 2019 r.

Celem badania jest ocena efektywności, użyteczności i skuteczności systemu realizacji działań/poddziałań PO IR wdrażanych w formie instrumentów finansowych tj. następujących działań i poddziałań PO IR:

  • 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC,
  • 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii,
  • 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter,
  • 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP,
  • 3.1.4 KOFFI - Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych,
  • 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Jednym z elementów badania będą wywiady indywidualne z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, przedstawicielami pośredników, a także ostatecznymi odbiorcami wsparcia funduszu gwarancyjnego.

Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty, panele eksperckie, grupy focusowe z ostatecznymi odbiorcami instrumentów finansowych i studia przypadków z pośrednikami finansowymi.

Będziemy bardzo wdzięczni za wzięcie w nich udziału i przekazywanie stosownych opinii i informacji. Wszelkie informacje pozyskane w ramach badania oraz wygłaszane opinie będą prezentowane wyłącznie anonimowo, bez ich powiązania z konkretną osobą/instytucją lub też w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Państwa współpraca ma kluczowe znaczenie dla jakości i efektywności przeprowadzanej ewaluacji.

Zakres ewaluacji (PDF 351 KB)