Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Baza Ekspertów Programu Inteligentny Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programu Inteligentny Rozwój (POIR) zamieściła na stronie internetowej, w zakładce Eksperci aktualne wykazy kandydatów na ekspertów PO IR, którzy mogą oceniać wnioski składane w ramach całego Programu we wszystkich instytucjach.

Łącznie w wykazach ekspertów POIR znajduje się 4652 Ekspertów, z czego w:

• Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju):

  • 242 ekspertów w ramach działań konkursowych;
  • 91 ekspertów w ramach projektów pozakonkursowych.

• Instytucjach Pośredniczących:

  • 3384 ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • 386 ekspertów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  • 98 ekspertów w Banku Gospodarstwa Krajowego.

• Instytucji Wdrażającej:

  • 451 ekspertów w Ośrodku Przetwarzania Informacji.

W porównaniu z ostatnim zestawieniem z 16 maja liczba kandydatów na ekspertów w Programie wzrosła o 75 osób. Aktualizacja powyższych wykazów ekspertów będzie publikowana przez IZ POIR co kwartał.