Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Baza ekspertów Programu Inteligentny Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programu Inteligentny Rozwój (IZ POIR) zamieściła na stronie internetowej aktualne wykazy kandydatów na ekspertów Programu Inteligentny Rozwój, którzy mogą oceniać wnioski składane w ramach całego Programu we wszystkich instytucjach.

Łącznie na wykazach ekspertów Programu Inteligentny Rozwój znajduje się 5058 Ekspertów, z czego w:

 • Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju):
  • 260 ekspertów w ramach działań konkursowych
  • 91 ekspertów w ramach projektów pozakonkursowych
 • Instytucjach Pośredniczących:
  • 3417 ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  • 478 ekspertów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • 98 ekspertów w Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Instytucjach Wdrażających:
  • 451 ekspertów w Ośrodku Przetwarzania Informacji
  • 263 ekspertów w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W porównaniu z ostatnim zestawieniem z 26 lipca liczba kandydatów na ekspertów w Programie wzrosła aż o 406 osób. Aktualizacja powyższych wykazów ekspertów będzie publikowana przez IZ POIR raz na kwartał.