Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Coroczne spotkanie z Komisją Europejską – analiza stanu wdrażania Programu Inteligentny Rozwój

Podsumowanie dotychczasowego postępu wdrażania Programu Inteligentnego Rozwoju (PO IR), ocena realizacji głównych wskaźników ram wykonania to najważniejsze tematy rocznego spotkania instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO IR z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Spotkanie odbyło się 29 listopada 2017 r. w Warszawie.

"Jednym z celów wdrażania PO IR jest to, aby do polskich przedsiębiorców  trafiała jak największa ilość środków, które mogą być zainwestowane w szerokorozumiane działania proinnowacyjne. Należy podkreślić, że POIR przyczynia się do zwiększenia nakładów przedsiębiorstw na B+R. Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych wnioskodawców sukcesywnie wprowadzamy ułatwienia w aplikowaniu o środki finansowe. Możliwość taką dała nam nowelizacja tzw. „ustawy wdrożeniowej”, która weszła w życie 2 września br. Wnioskodawcy uzyskają w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas możliwość poprawiania wniosku o dofinansowanie w toku oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów" – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, otwierając spotkanie.

Z kolei Christopher Todd, przedstawiciel Komisji Europejskiej, zwrócił uwagę na inne aspekty związane z efektywnym wdrażaniem programu: 

"Program Inteligentny Rozwój to największy w Europie program poświęcony wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw, dlatego też jego realizacja ma szczególne znaczenie dla rozpoczynającego się procesu opracowywania budżetu UE na kolejną perspektywę finansową".

W trakcie spotkania omówiono następujące kwestie:

  • postępy we wdrażaniu PO IR - działania realizowane w trybie konkursowym przez Instytucję Zarządzającą  i Instytucje Pośredniczące (NCBR, PARP, BGK);
  • stan realizacji programu w odniesieniu do wdrażanych w jego ramach instrumentów finansowych;
  • dotychczasowe postępy w osiągnięciu ram wykonania programu;
  • wyniki monitorowania Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Do tej pory w PO IR zatwierdzono blisko 3,4 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę 19,8 mld zł (ponad 57% alokacji) i podpisano ponad 2,5 tys. umów na łączną kwotę 15,7 mld zł dofinansowania z UE (blisko 46% alokacji).

"Zarówno MR, jak i Instytucje Pośredniczące dokładają wszelkich starań oraz podejmują wysiłki, aby proces zawierania umów jak i wypłaty środków był jeszcze bardziej efektywny i dynamiczny. Ta dynamika znacząco wzrosła w 2017 r. i zakładamy, że będzie rosła w kolejnych miesiącach 2018 r." – podsumowała Jadwiga Emilewicz.