Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dwie odsłony konkursu „Badania na rynek” dla przedsiębiorców

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez nich samodzielnie lub na ich zlecenie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie dwa równoległe konkursy dla działania „Badania na rynek” z Programu Inteligentny Rozwój.

"Badania na rynek to dotacje ułatwiające przedsiębiorcom uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub nowych usług i jednocześnie ważne narzędzie polityki innowacyjnej. Tym razem zdecydowaliśmy się ogłosić dwa konkursy. Jeden dedykowany projektom realizowanym w średnich miastach, drugi dostępny dla wszystkich MŚP. Starając się jednak poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów, wprowadziliśmy ułatwienia dla mikro i małych przedsiębiorców" - powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. 

Ułatwienia dla mikro i małych przedsiębiorców

Do najważniejszych ułatwień w konkursie skierowanym do wszystkich mikro i małych przedsiębiorców należy:

  • obniżenie wymaganego rocznego przychodu przedsiębiorstwa z 1 mln zł do 600 tysięcy,
  • obniżenie dolnego limitu kosztów kwalifikowanych projektu z 10 mln zł do 5 mln zł,
  • rezygnacja z obowiązkowego charakteru kryterium pozytywnego wpływu projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju.

Szczegóły konkursu

Wnioski w obu konkursach można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Oba konkursy podzielone są na etapy. Przedsiębiorca ze średniego miasta może złożyć wniosek tylko do jednego wybranego przez siebie konkursu. Alokacja w „konkursie ogólnym” wynosi 750 mln złotych, zaś w tym dedykowanym miastom średnim - 400 mln złotych.

Pełna dokumentacja konkursowa dla obu ogłaszanych naborów znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich:

Dokumentacja konkursu „Badania na rynek” (konkurs ogólny)

Dokumentacja konkursu „Badania na rynek” (konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich)