Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Gwarancje Biznesmax - instrument wsparcia dla przedsiębiorców

W Banku Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Produktem oferowanym Państwu jest gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek, zabezpieczająca spłatę kredytów przeznaczonych na sfinansowanie projektów inwestycyjnych.

Jest to instrument komplementarny z dotacją stosowany jako:

  • wsparcie uzupełniające w zakresie wydzielonych kosztów projektu inwestycyjnego, w tym sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu po zakończeniu jego fazy badawczej lub przedwdrożeniowej;
  • samodzielny instrument gwarantujący spłatę kredytu finansującego rozwój i innowacje.

Możliwość otrzymania finansowania mają przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy spełniają co najmniej jedno z 15 kryteriów dostępu.

Jednym z tych kryteriów jest uzyskana wcześniej pomoc finansowa w ramach programów wspierających innowacyjność. Przedsiębiorcy, którzy pomimo wnioskowania nie uzyskali tego typu wsparcia również mogą ubiegać się o finansowanie korzystając z pozostałych kryteriów dostępu.

Gwarancja jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy (pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna) - wartość pomocy oblicza się z wykorzystaniem korzystnej dla przedsiębiorcy metodologii jako ekwiwalent dotacji brutto (stanowi on zaledwie ułamek wartości otrzymanej gwarancji).

Każdy przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta kredyt z gwarancją Biznesmax może liczyć na dodatkowe wsparcie w formie dotacji refundującej zapłacone odsetki za okres pierwszych 3 lat kredytowania. Gwarancja Biznesmax jest bezpłatna. Dzięki gwarancji przedsiębiorcy uzyskują:

  • pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej,
  • zmniejszenie kosztów kredytu,
  • finansowanie kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej inwestycji,
  • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%),
  • finansowanie kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto (z VAT),
  • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku,
  • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy,
  • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna.

Państwa firma już dziś może uzyskać finansowanie zabezpieczone gwarancją Biznesmax. Wszelkie formalności realizowane są bezpośrednio w Bankach Kredytujących. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tak atrakcyjnej formy finansowania.

Szczegółowe informacje na temat oferty BGK oraz listę Banków Kredytujących znajdą Państwo na stronie internetowej www.bgk.pl – zakładka „Gwarancja BIZNESMAX z dotacją” lub pod numerem telefonu: (22) 522 91 91