Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inteligentny Rozwój wspiera umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

16 czerwca 2017 r. rusza nabór wniosków w konkursie dla koordynatorów oraz członków Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na kompleksowe usługi wspierające wprowadzenie oferty klastra lub/i jego członków na rynki zagraniczne.

Na wnioskodawców czeka łącznie 60 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do stycznia 2018 r. W trakcie wyboru projektów szczególny nacisk zostanie położony na te, które dotyczą produktów zaawansowanych technologicznie.

"Wg badań działalność polskich przedsiębiorców nie jest dostatecznie umiędzynarodowiona. Wsparcie klastrów w tym obszarze pozwoli na transfer wiedzy, doświadczenia i produktów między rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi" – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

Konkurs będzie podzielony na cztery etapy. Każdy z nich będzie trwał dwa miesiące. W ramach każdego z etapów zostanie przeprowadzony nabór wniosków, ocena oraz publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania. Szczegółowa dokumentacja konkursu w ramach poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.