Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestycje w sektor nauki

2 listopada 2017 r. startuje nabór wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru infrastruktury badawczej w Programie Inteligentny Rozwój (POIR).

W puli jest 550 mln zł. Wnioski można składać do 30 marca 2018 r. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. jednostki naukowe, konsorcja naukowe czy konsorcja naukowo-przemysłowe.

Celem instrumentu jest wsparcie projektów strategicznej infrastruktury badawczej o ogólnokrajowym lub międzynarodowym charakterze, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla firm i innych zainteresowanych podmiotów.

Jednym z warunków uzyskania pomocy będzie przedstawienie agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury.

"Inwestycja w naukę to inwestycja w fundamenty nowoczesnej gospodarki. Infrastruktura badawcza naszych uczelni, musi spełniać kryteria wysokiej jakości oraz powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych prowadzeniem badań. Efekty tych projektów będą procentować przez lata"  – zaznacza wiceszefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

Ze szczegółową dokumentacją konkursu można zapoznać się na stronie  Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.