Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Materiały ze spotkania na temat zmian w kryteriach wyboru projektów w Programie Inteligentny Rozwój

13 listopada w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie informacyjne na temat wpływu zmian ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 oraz niektórych innych usatw na proces wdrażania PO IR.

Poniżej zamieszczamy materiały ze spotkania:

Prezentacja na temat zmian w ustawie wdrożeniowej oraz zmian kryteriów wyboru projektów w działaniu 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (PPT 16 MB)

Prezentacja na temat zmian kryteriów wyboru projektów w poddziałaniu 3.2.2 PO IR Kredyt na innowacje technolgiczne (PPT 1 MB)