Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ogłoszenie o naborze w ramach pilotażu Programu Dobry Pomysł

Zapraszamy do składania aplikacji na realizację pilotażu Programu Dobry Pomysł. Nabór jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Programu Inteligentny Rozwój. Aplikacje można składać od 10 do 25 kwietnia 2017 r.

Pierwszym etapem realizacji pilotażu jest wybór Grantobiorcy, któremu powierzone zostanie Zadanie realizacji celów pilotażu Programu Dobry Pomysł.  

Program Dobry Pomysł ma na celu zapewnienie wsparcia autorom innowacyjnych rozwiązań, aplikującym jako osoby fizyczne, które dokonały wynalazku w warunkach lub w zakresie nie objętym umową o pracę, lub nie były związane innymi relacjami prawnymi, z których wynika, że prawo własności dóbr intelektualnych ich autorstwa należy do innych podmiotów. Program Dobry Pomysł ma za zadanie zapewnić Pomysłodawcom dostęp do usług niezbędnych do weryfikacji komercyjnej przydatności pomysłu oraz możliwość przygotowania kompleksowej komercyjnej oferty dla inwestora dot. wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.  

Wartość grantu nie może przekroczyć 2 mln złotych. Okres realizacji pilotażu Programu Dobry Pomysł nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Nabór skierowany jest do osób prawnych, których zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem, celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum osób prawnych, obejmujące nie więcej niż 4 osoby prawne.  

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu.