Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program INNOCHEM sfinansuje badania chemiczne

Z początkiem marca 2017 r. rozpocznie się drugi konkurs w programie sektorowym dla branży chemicznej, finansowanym z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). INNOCHEM pokryje koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź wyłącznie tych drugich.

Na przedsiębiorców (również zrzeszonych w konsorcjach) czekać będzie łącznie 180 mln zł. Koszty kwalifikowalne projektu powinny mieścić się w przedziale od 1 do 20 mln zł.

Warunkiem przyznania wsparcia jest zobowiązanie do zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce. Może ono polegać na rozpoczęciu produkcji bądź świadczenia usług, udzieleniu innemu przedsiębiorcy licencji na korzystanie z wyników przeprowadzonych badań lub sprzedaży praw do nich, w celu ich dalszego wdrożenia.

Jednocześnie zakres badań wskazany w zgłaszanym projekcie musi wpisywać się w agendę badawczą programu INNOCHEM.

Czas realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3 lat.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie do 28 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie konkursu znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.