Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Stan realizacji Programu Inteligentny Rozwój

Z Programu Inteligentny Rozwój zatwierdzono do dofinansowania 1 758 projektów. Ponad 1 000 z nich ma już zawarte umowy, których łączna wartość dotacji wynosi prawie 10 mld złotych. Kwota ta stanowi 27 proc. środków przydzielonych na program z Funduszy Europejskich.

Infrografika przedstawia dane o zawartych umowach. Liczba zawartych umów wynosi 1076 na blisko 10 mld złotych dofinansowania, co stanowi 27 procent alokacji.

Najwięcej umów (293) zawarto dla poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, potocznie zwanego „szybką ścieżką”.

Szczegółowa informacja nt. stanu realizacji Programu Inteligentny Rozwój znajduje się w zakładce Analizy, raporty i podsumowania.