Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2017 r. w Programie Inteligentny Rozwój

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji na planowany konkurs w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze. Budżet konkursu zwiększono z 250 mln zł do 340 mln zł.

Ponadto wprowadzono techniczną korektę daty ogłoszenia konkursu dla programu WoodInn w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R.

Harmonogram dostępny jest w zakładce Jak skorzystać z Programu.