Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w dokumentacji konkursowej Bridge Alfa

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju, przygotowało zmiany w dokumentacji konkursu 1.3.1/2017. Zmiany te mają na celu zaadresowanie podnoszonych przez potencjalnych wnioskodawców trudności związanych z uregulowaniami prawnymi ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dotyczącymi działalności ZASI i ASI.

W związku z powyższym w ogłoszeniu o konkursie opublikowano zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie dla Ścieżek A oraz B (roboczo zwane „Alfa Plus”). Wspomniana zmiana powinna pomóc w zakresie wyboru formy podmiotu zgłaszanego do konkursu i pogodzenia zobowiązań związanych z umowami o dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa z wymogami przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach oraz zmodyfikowane dokumenty zostały opublikowane na stronie naboru.

W związku z dokonaną zmianą, która wchodzi w życie z dniem 13 września 2017 r, przedłużono nabór wniosków do dnia 16 października 2017 r., aby umożliwić udział w konkursie Wnioskodawców, którzy planują skorzystać ze struktury „Alfa Plus”.