Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

150 mln złotych na małe projekty w „szybkiej ścieżce”

Przedsiębiorcy poszukujący środków na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko te ostatnie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. Tym razem wsparcie z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, potocznie zwanego „szybką ścieżką”, adresowane będzie do firm mikro, małych i średnich z regionów słabiej rozwiniętych (spoza Mazowsza), prowadzących innowacyjne projekty na mniejszą skalę.

"Uproszczona „szybka ścieżka” to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale równie wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów oraz zwiększenie dostępności środków dla firm z sektora MŚP dysponujących mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie środków z Programu Inteligentny Rozwój" – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną małe projekty, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy, a koszty kwalifikowalne mieszczą się w przedziale od 300 tys. do 1,5 mln zł. Nowe zasady konkursu przewidują mniej kryteriów dostępu oraz wprowadzają uproszczone kryteria merytoryczne. Jednym z nich jest zmiana podejścia do oceny kryterium nowości. Wystarczy bowiem, jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością w skali przedsiębiorstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółową dokumentację konkursu znajdą Państwo na portalu Funduszy Europejskich.