Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

460 mln zł na centra badawczo-rozwojowe w firmach

Dzisiaj ruszył kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które chcą zainwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Do wzięcia jest 460 mln zł.

Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.

"Efektem projektu powinno być utworzenie lub doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie" – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln zł. Przedsiębiorcy do wniosku o dofinansowanie dołączą agendę badawczą. Znajdą się w niej plany badawcze firmy oraz oczekiwane rezultaty prac B+R (innowacje produktowe lub procesowe), które przedsiębiorca będzie prowadził na wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu infrastrukturze.

"Takie rozwiązanie gwarantuje, że dofinansujemy infrastrukturę B+R, która zostanie realnie wykorzystana w działalności firmy. Przedsiębiorca powinien mieć na nią pomysł" - poinformowała wiceminister Wendel.

Zmiany w agendzie będą możliwe, ale cel przedsięwzięcia, na który zostało przyznane wsparcie, powinien zostać zachowany.

Oceny merytorycznej wniosków dokona Panel Ekspertów. W jego skład wejdą m.in. specjaliści w zakresie analizy finansowej i innowacyjności. Jednym z elementów oceny będzie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą, który będzie miał możliwość zaprezentowania złożonego projektu. Dodatkowe punkty przewidziano dla przedsięwzięć, w których przedsiębiorcy zadeklarują współpracę z jednostkami naukowymi. Premiowane będą też m.in. wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz zatrudnienie większej ilości pracowników zajmujących się B+R.

To pierwszy konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR.

"Oczekujemy, że fundusze z tego działania przyczynią się do zwiększenia nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową. W dłuższej perspektywie zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstw, które będą mogły, skomercjalizować innowacje opracowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury" - zaznaczyła Iwona Wendel

Konkurs organizuje Ministerstwo Gospodarki. Ogłoszenie o naborze oraz informacje o potrzebnych dokumentach zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

Dotychczas w Programie Inteligentny Rozwój ogłoszono 5 konkursów o łącznej alokacji blisko 3,8 mld zł Zakończyły się 2 nabory wniosków dotyczące badań i rozwoju w sektorze lotniczym oraz prac B+R mających na celu wytworzenie prototypu. Trwa 1 nabór – do 31 grudnia firmy mogą ubiegać się o środki na badania przemysłowe i prace rozwojowe. 1 września ruszy nabór wniosków o dofinansowanie tworzenie i rozwoju centrów B+R w firmach, a 1 października nabór na wsparcie dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Do końca lipca planowane jest ogłoszenie jeszcze trzech konkursów.

***

Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 to kompleksowy pakiet działań, który pobudzi innowacyjność polskiej gospodarki. Jednym z jego zadań jest dofinansowanie innowacyjnych projektów firm od fazy pomysłu do wprowadzenia nowych lub ulepszonych rozwiązań na rynek. Ma on także promować współpracę biznesu i nauki.

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ponad 10 mld euro (8,6 mld z UE).