Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłasza konkurs! Zyskaj do 200 tys. euro na rozwój swojej firmy!

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ogłasza nabór wniosków w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. W ramach konkursu nr 5 przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii.

Nabór wniosków trwa od 8 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi: 70% wydatków kwalifikowanych.

 • Minimalna wartość dofinansowania: 150 000,00 zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 euro

Grant może być udzielony w ramach jednego z następujących przeznaczeń pomocy: regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorców.

Na co?

Projekt Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak:

 • patenty lub zgłoszenia patentów,
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych),
 • prawa do chronionych odmian roślin,
 • topografia układów scalonych,
 • know-how.

Wymogi projektowe

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7,
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat,
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie,
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu,
 • Projekt wpisuje się w minimum 1 Krajową Inteligentną Specjalizację.

Nabór wniosków: ciągły od 8 października do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji na stronie Sieci Otwartych Innowacji