Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych - nowy poradnik

Na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl został zamieszczony dokument „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”. Podręcznik jest skierowany dla beneficjentów oraz wnioskodawców i ma na celu przybliżenie zasad udzielania zamówień realizowanych w projektach z udziałem środków europejskich.

Poniżej znajdą Państwo również link do wzorów list sprawdzających w zakresie prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku do stosowania przez beneficjentów. Stosowanie list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może okazać się bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów.

Powyższe materiały mają ułatwić prawidłową realizację zamówień w projektach i można je znaleźć pod poniższymi linkami: