Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

W związku z planami Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przyśpieszenia wydatkowania środków w ramach poszczególnych programów na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (PO IR) przedstawia zmieniony harmonogram konkursów na 2016 r.

Decyzja o wprowadzeniu zmian w harmonogramie naboru wniosków uwzględnia również fakt występowania bardzo dużego zainteresowania wnioskodawców realizacją projektów współfinansowanych ze środków programu. W związku z tym Instytucja Zarządzająca zwiększyła alokację konkursów zaplanowanych do realizacji w 2016 r. o ponad 1,3 mld zł.

Wprowadzono następujące zmiany do harmonogramu:

 1. I priorytet Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • przyśpieszenie realizacji drugiego konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa skierowanego do dużych firm. Ogłoszenie konkursu nastąpi w II zamiast w III kwartale 2016 r. Jednocześnie nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w III kwartale 2016 r. w miejsce IV kwartału. Zwiększenie alokacji w ramach tego konkursu z 600 mln PLN do 1 mld PLN;

 2. II priorytet Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • zwiększenie alokacji na II konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw do 1 mld PLN. Pierwotnie planowano na ten nabór przeznaczyć 460 mln PLN;

 3. III priorytet Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • zwiększenie alokacji na II konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek do kwoty 1 mld PLN. Wcześniej planowano przeznaczyć na ten konkurs 800 mln PLN.;
  • zwiększenie alokacji na II konkurs dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z 303 do 500 mln PLN.;
  • organizacja dwóch konkursów w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. W miejsce jednego konkursu planowanego w III kwartale 2016 r. z naborem wniosków na przełomie III i IV kwartału 2016 r. oraz alokacją w wysokości 200 mln PLN przeprowadzone zostaną dwa konkursy z alokacją odpowiednio 100 i 200 mln PLN. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 16 maja 2016 r., a nabór wniosków odbędzie się od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. Drugi konkurs zrealizowany zostanie w listopadzie i grudniu – ogłoszenie nastąpi w październiku 2016 r.

Zapoznaj się z terminami naborów i pobierz harmonogram naborów wniosków w Programie Inteligentny Rozwój w 2016 r.