Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w ramach działania 2.3.2 oraz 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój

30 listopada 2020 roku, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r., zatwierdzono zmiany harmonogramu konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

W harmonogramie wprowadzono informację dotyczącą nowego naboru dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, którego ogłoszenie odbędzie 9 grudnia 2020 roku, zaś przeprowadzenie odbędzie się w 2021 r. ( 13.01-17.02.2021 r.).

Ponadto, zmieniono informację dotyczącą daty zakończenia konkursów w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – w ramach komponentu usługowego (konkurs ogólny oraz konkurs na rzecz dostępności). Nabór w w/w konkursach trwa do dnia 30 grudnia 2020 roku. Powyższa zmiana wprowadzona została również do Regulaminów w/w/ konkursów.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Harmonogramy naborów wniosków".