Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Harmonogramie konkursów na 2020 r. - Program Operacyjny Inteligenty Rozwój, 2014-2020 - Wsparcie na rzecz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) oraz nowy nabór akceleratorów

W dniu 15 września br., zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r. zatwierdzono zmiany harmonogramu konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

W harmonogramie wskazano nowy konkurs w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W konkursie mogą być składane projekty B+R+I, które będą realizowane na warunkach określonych w decyzji KE dopuszczającej udzielenie pomocy na rzecz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI - Important projects of common European interest). IPCEI to jeden z najważniejszych instrumentów europejskiej polityki przemysłowej. W grudniu 2019 r. 3 polskie firmy zostały objęte decyzją Komisji Europejskiej w sprawie zgodności pomocy publicznej na rzecz realizacji IPCEI w obszarze ogniw i baterii elektrycznych. Udział polskich przedsiębiorstw w tym przedsięwzięciu wzmocni pozycję Polski na europejskim rynku baterii. Umożliwi również włączenie krajowych firm w pełen łańcuch wartości cyklu życia baterii, zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 18 września br. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 23 września do 7 października br. Budżet konkursu wynosi 700 mln PLN.

Ponadto wprowadzono informację o nowym konkursie w działaniu 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize, który jest niezwykle ważny z uwagi na zachęcenie do prowadzenia biznesu w Polsce zagranicznych start-upów, realizujących na terenie RP przedsięwzięcia oparte na innowacyjnych pomysłach, przy udziale inwestorów lub odbiorców technologii zainteresowanych ich wdrożeniem. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 28 października 2020 r. Nabór wniosków rozpocznie się 18 listopada br. i będzie trwał do 9 grudnia br. Alokacja na konkurs zostanie oszacowana w późniejszym terminie.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Harmonogramy naborów wniosków".