Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w harmonogramie konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój w 2021 roku

19 lipca 2021 roku zaktualizowano harmonogram konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w 2021 roku.

Główna zmiana w harmonogramie dotyczy dodania konkursu w nowym działaniu 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Celem działania 6.2 POIR jest wsparcie finansowe MŚP w zakresie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych. Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także - w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.2 POIR nastąpi 6 września br. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 września do 20 października br. Budżet konkursu wynosi 110 mln PLN.

Ponadto w harmonogramie konkursów POIR uwzględniono informacje o nowym instrumencie finansowym - funduszu pożyczkowym wsparcia płynności MŚP w ramach REACT-UE (działanie 6.1).

Dodatkowo zaktualizowano daty zakończenia konkursów przeprowadzonych w następujących poddziałaniach:

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa;

2.3.5 Design dla przedsiębiorców;

2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Harmonogram naboru wniosków