Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Większość projektów realizowanych w Programie Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 to efekt aktywności polskich przedsiębiorców, którzy za te pieniądze wdrażają do swojej działalności nowoczesne rozwiązania, tworzą nowe produkty i usługi. Z programu korzystają także m.in.: uczelnie wyższe, instytucje badawczo-rozwojowe i administracja publiczna. W efekcie powstają nowatorskie technologie, zwiększa się dostępność do e-usług, modernizowana jest baza naukowa.

Dzięki wsparciu innowacji przedsiębiorcy i naukowcy zgłaszają do ochrony patentowej coraz więcej wynalazków, które można skomercjalizować. Program daje też szansę ludziom z pomysłami na realizację ich koncepcji. Dokapitalizowane zostają innowacyjne młode firmy, które często uzyskują przy tym fachowe doradztwo biznesowe. Wiele z nich zyskuje szansę na karierę w wymiarze międzynarodowym. Samorządy uruchomiają inwestycje przyczyniające się do budowy społeczeństwa informacyjnego. Internet pojawił się w miejscach, gdzie dotychczas operatorom nie opłacało się doprowadzać sygnału. Dzięki temu zmniejsza się liczba Polaków wykluczonych cyfrowo. Urzędy centralne wprowadzają e-usługi upraszczające załatwianie spraw administracyjnych przez przedsiębiorców i obywateli.

Projekty

Projekty

17 771 zrealizowanych projektów (podpisanych umów)

Informacje o efektach pokazują stan na 11 stycznia 2016 r. (dane dotyczące liczby przedsiębiorstw wprowadzających innowacje przedstawiają stan na 30 czerwca 2015 r.) i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami.

Praca i przedsiębiorczość

Praca  i przedsiębiorczość

56 871 nowych miejsc pracy przewidzianych do utworzenia w wyniku realizowanych projektów

1 158 dokapitalizowanych przedsiębiorstw (w ramach środków pozadotacyjnych)

13 995 pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektów

Innowacje

Innowacje

1 669 przedsiębiorstw wprowadzających innowacje

1 363 nowych technologii wdrożonych przez przedsiębiorstwa

4 803 nowych produktów i usług wprowadzonych na rynek przez wsparte przedsiębiorstwa

Badania i rozwój

Badania i rozwój

764 utworzonych lub zmodernizowanych laboratoriów

2 916 pomysłów na innowacyjne rozwiązania biznesowe, które zrealizowano dzięki inkubatorom przedsiębiorczości

485 ośrodków badawczych objętych wsparciem

E-usługi

E-usługi

4 358 nowych usług elektronicznych oferowanych przez wsparte przedsiębiorstwa

 

Przykłady pojektów

Lista projektów

Informacje o wszystkich projektach realizowanych w Programie Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdziesz w serwisie Mapa dotacji UE.

 

Publikacje

Polska innowacyjna. Atlas fotograficzny. III edycja

Polska innowacyjna. Atlas fotograficzny. III edycja
 (PDF 24 MB)

 

Zobacz także:

Broszury informacyjne

 

Sprawozdania i raporty