Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.3

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Zakończony 4.01.2019

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu

Miejsce składania wniosków

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1)   dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 17 kwietnia 2018 r. do 17 czerwca 2018 r.;

2)   dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 18 sierpnia 2018 r.;

3)   dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 19 sierpnia 2018 r. do 19 października 2018 r.;

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 20 października 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.;

Sposób składania wniosków

Rozstrzygnięcie rundy konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) listy ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 809 660,00 zł;

zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 63 190 340,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu oraz dokumentacja

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacja

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz dokumentacja

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w § 13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93 lub 0 801 332 202.

Linki

www.parp.gov.pl

www.poir.parp.gov.pl

http://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp