Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.2

1.2 Sektorowe programy B+R - GameINN IV, Inteligentny Rozwój

Zakończony 17.04.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie  za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 16 grudnia 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym IP.Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 16 grudnia 2019 r. do 17 kwietnia 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa,  
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców),
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

c)    dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 20 mln PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

154 383 714,37 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:        

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów,wskaźniki, budżet projektu) na adres gameinn-finanse@ncbr.gov.pl         
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres gameinn@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: tel. (0-22) 39 07 393 oraz (0-22) 45 67 584

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→ Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R→ Konkurs 4/1.2/2019 – GameINN-IV