Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

1. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Głównym celem posiedzenia jest podjęcie uchwał dotyczących kryteriów wyboru projektów w działaniu „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców” oraz wybranych działań w 2. Priorytecie FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz 3. Priorytecie FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”.

Ponadto, porządek obrad przewiduje głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Monitorującego, a także powołanie 3 grup roboczych:

  • ds. włączenia partnerów w realizację Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027,
  • ds. wdrażania 1. Priorytetu FENG,
  • ds. wdrażania 2. i 3. Priorytetu FENG.

W posiedzeniu przewidziany jest udział Pani Emmy Toledano Laredo, Dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, przedstawicielki Komisji Europejskiej. Posiedzeniu będzie przewodniczyć Pan Jacek Żalek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w godz. 9.30-16.30.