Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Kiedy?

Konsultacje trwają od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r.

Program 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - program do pobrania (PDF 1 MB)

Prezentacja Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027 (wersja z konferencji otwierającej konsultacje) (PDF 2 MB)

Zgłoś uwagę

Formularz zgłaszania uwag

Dla kogo?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerów społecznych, organizacje, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki i innych zainteresowanych.

Zobacz konferencję otwierajacą konsultacje społeczne

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gosopodarki 2021 - 2027

Wysłuchanie publiczne

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki odbędzie się 21 kwietnia w godz. 10.00-15.00.

Zgłoszenia udziału dotyczące zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), przyjmowane są do 19 kwietnia do godz. 10.00.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl