Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Celem konsultacji było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Kiedy?

Uwagi do Programu zbieraliśmy od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r.

Program 

Materiały po konsultacjach społecznych

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027 - wersja po konsultacjach społecznych (PDF 2 MB)

Raport z konsultacji społecznych  (PDF 486 KB)

Tabela uwag  (PDF 3 MB)

Materiały po konsultacjach międzyresortowych

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - wersja po konsultacjach międzyresortowych (PDF 2 MB)

Tabela uwag z konsultacji międzyresortowych (PDF 964 KB)

Konferencja

Zobacz nagranie z konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu FENG

Zobacz nagranie z konferencji podsumowującej konsultacje programu FENG

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki odbyło się 21 kwietnia 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego).

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Materiały z wysłuchania znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl.