Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pożyczki płynnościowe

Pożyczki płynnościowe ze środków Programu Inteligentny Rozwój pozyskanych w ramach instrumentu REACT UE (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy ) to odpowiedź na trudności firm wynikające z epidemii koronawirusa. Pożyczki umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

We wrześniu wznowione zostają nabory wniosków o pożyczki. Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków sprawdź bezpośrednio na stronach instytucji finansujących. Ich listę znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kto może skorzystać?

  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pzedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK. Lista pośredników znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK. 

Podstawowe warunki pożyczek płynnościowych POIR

  • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
  • Oprocentowanie - 0%
  • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
  • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
  • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
  • Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.