Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu opracowania preparatu wspomagającego eradykację i profilaktykę zakażeń H.pylori oraz innowacyjnej technologii wytwarzania żelatynowych kapsułek miękkich zawierających ekstrakty ziołowe

Opis projektu

Głównym celem projektu było stworzenie centrum badawczo – rozwojowego rozumianego jako nowego wyodrębnionego Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Zadaniem działu jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach. W ramach projektu zakupiono także niezbędną infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Bez wsparcia ze środków Funduszy Europejskich, nie można byłoby zrealizować inwestycji w pełnym planowanym zakresie.

Galeria

  • szkiełko z preparatem pod mikroskopem

    szkiełko z preparatem pod mikroskopem

  • elektroniczny panel specjalistycznego urządzenia

    elektroniczny panel specjalistycznego urządzenia

  • osoba transportująca specjalistyczne urządzenie

    osoba transportująca specjalistyczne urządzenie

Informacje szczegółowe

Beneficjent

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM S.A.

Program

Program Inteligentny Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu

9 888 169,26 zł

Wkład UE

3 215 664,80 zł