Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji pompy hydraulicznej dla lotnictwa

Opis projektu

Celem projektu jest wdrożenie technologii wykonania zintegrowanych struktur wsporczych umożliwiających drukowanie dużych powierzchni płaskich w technologii przyrostowego budowania (typu SLM) detali w oparciu o model 3D – technologii, której zasadnicze elementy zostały zgłoszone do opatentowania, do której Yasa ma wszelkie prawa własnościowe.

Technologia stanowi własność Yasa, ponieważ została ona opracowana w firmie, przez pracowników, z wykorzystaniem zasobów CBR Yasa. Yasa poniosła koszty prowadzonych prac B+R, które zaewidencjonowane są na kontach księgowych.

Rezultatem wdrożenia technologii będzie wdrożenie do produkcji seryjnej nowej generacji pompy hydraulicznej o nazwie roboczej V 020 P – produktu będącego nowością na rynku światowym w odniesieniu do produktów oferowanych przez konkurentów – produktu posiadającego wszelkie cechy innowacji przełomowej.

Galeria

  • zdjęcie przedstawiające nowe części wykorzystywane w lotnictwie

    zdjęcie przedstawiające nowe części wykorzystywane w lotnictwie

  • części pompy

    części pompy

Informacje szczegółowe

Beneficjent

YASA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Program

Program Inteligentny Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu

8 617 974,80 zł

Wkład UE

5 704 223,80 zł