Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dzień Informacyjny projektu Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I w Lublinie

Informacje o spotkaniu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zapraszają 9 stycznia 2020 roku na spotkanie informacyjne projektu Innovation Coach w Lublinie w Hotelu Arche (ul. Zamojska 30) w Lublinie.

Innovation Coach to instrument wsparcia dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I - w szczególności ze środków Programu Inteligentny Rozwój (POIR) i Horyzont 2020 - i nie prowadzili samodzielnie lub prowadzili tylko w ograniczonym zakresie projekty B+R+I. Jest to również druga ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Przedsiębiorcy, który będzie zainteresowany skorzystaniem z instrumentu, przydzielony zostanie coach innowacji z bazy ekspertów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Coach najpierw przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I – sytuację finansową, kadrową, infrastrukturalną, kulturę innowacji. W efekcie coach przedstawi rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą się zarejestrować poprzez formularz dostępny na stronie Innovation Coach.

Dla kogo

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców, którzy nie prowadzili do tej pory prac badawczo-rozwojowych, nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a są zainteresowani wprowadzaniem innowacji w swoim przedsiębiorstwie.

Program spotkania

09.00 – 09:30 Rejestracja

09:30 – 09:40 Powitanie

09:40 – 10:10 Projekt STEP, II ścieżka: Innovation Coach – warunki przystąpienia do projektu, zaprezentowanie oferty, Operator Regionalny Projektu Innovation Coach

10:10 – 10:30 Projekt STEP, I ścieżka: Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt – możliwości otrzymania wsparcia, Wilhelm Dworak, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

10:30 – 11:20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - oferta wsparcia dla przedsiębiorstw, Wilhelm Dworak, Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

11:20 – 12:00 Lunch

12:00 – 12:30 Możliwości udziału przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa

12:30 – 13:00 Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój w ramach funduszy strukturalnych

13:00 – 13:30 Historia sukcesu beneficjenta środków programu Horyzont 2020

13:30 – 13:40 Zakończenie spotkania