Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne we Wrocławiu „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw finansowane ze środków Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Inteligentny Rozwój”

Informacje o spotkaniu informacyjnym

Spotkanie dotyczyć będzie możliwości wsparcia inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa w kontekście konkursów dla działań 1.5A oraz 1.5B „Dolnośląskiego Bonu na innowacje”, wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych w poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Inteligentny Rozwój oraz w ramach instrumentów zwrotnych – niskooprocentowanych pożyczek.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 25 czerwca 2018 r. zgłoszenia na adres pife@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 71 776 95 01, 71 776 94 50. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Funduszy Europejskich.

Program spotkania

  • Innowacyjność produktowa i procesowa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw -  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu;
  • Dolnośląski Bon na innowacje – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
  • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich;
  • Instrumenty zwrotne – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.