Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

362 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności naszego rolnictwa w najbliższych latach decydować będzie jego poziom technologiczny. Zwłaszcza, że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie nas wszystkich, czyli konsumentów. Znamy wyniki konkursu "Szybka Ścieżka Agrotech" organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 362 milionów złotych przyznano 54 projektom.

O wsparcie w ramach konkursu "Szybka Ścieżka Agrotech" ubiegały się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

"Dzięki ponad 3 i półkrotnemu podniesieniu pierwotnie planowanej alokacji, ze 100 do 362 mln zł zostaną zrealizowane 54 najlepsze projekty. Będą to kolejne innowacje w polskiej gospodarce, które z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia jakości produkcji żywności. Co więcej, dzięki tym projektom w coraz większym stopniu mamy szansę stać się eksporterem nie tylko żywności, ale również liczącym się dostawcą wysokich technologii towarzyszących jej produkcji. To zmiana, która zachodzi dzięki Funduszom Europejskim" - stwierdziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Polskie rolnictwo wykorzystuje zaawansowane technologie produkcji.

"Rolnictwo to zasób strategiczny każdego państwa. Wzmacnianie współpracy pomiędzy branżą rolno-spożywczą i światem nauki pozwoli na rozwój tego obszaru polskiej gospodarki. Temu właśnie służy konkurs "Szybka Ścieżka Agrotech" i realizacja wybranych projektów. Gratuluję wszystkim inicjatywom, które będą mogły skorzystać z dofinansowania" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Każdy projekt, na jaki zostało przyznane dofinansowanie po zakończeniu będzie musiał zostać wdrożony na rynek. Dodatkowo projekty będą realizowane w regionach o niższym stopniu zamożności - poza województwem mazowieckim.

"Realizacja tych projektów przyczyni się do szerszego stosowania zaawansowanych technologii w polskim sektorze rolno-spożywczym. Liczba, ale przed wszystkim jakość zgłaszanych wniosków przekonała nas o konieczności zwiększenia alokacji. To świadczy o dobrej kondycji branży i dużym potencjale rozwoju jej zaplecza B+R. W efekcie dofinansujemy 54 innowacje z zakresu digitalizacji, automatyki, robotyki czy rozwiązań typu smart fields" - powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju.

Nabór był prowadzony od 10 sierpnia do 6 listopada ubiegłego roku. Ocenie zostało poddanych 164 wnioski, z czego 54 zostały wybrane do dofinansowania. Wskaźnik sukcesu (liczba zaakceptowanych wniosków wobec wszystkich skierowanych do oceny), po odjęciu wniosków wycofanych lub nierozpatrywanych, wyniósł 33%. Przyznane dofinansowanie oscyluje w granicach 800 tysięcy złotych do blisko 36 milionów złotych.

Więcej informacji o konkursie oraz lista rankingowa na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.