Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja harmonogramu naborów w Programie Inteligentny Rozwój

Na podstawie art. 9 ust 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. z 3 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) 27 maja 2020 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Do harmonogramu wprowadzono nowy nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – ścieżka Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Konkurs ma na celu wybór i wsparcie projektów dotyczących budowy lub unowocześnienia infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji. Wsparcie będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na 2 czerwca 2020 roku. Nabór wniosków będzie się odbywał od 8 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Planowany budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Harmonogram dostępny jest w zakładce "Harmonogramy naborów wniosków".