Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój

25 października 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2019 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Dodano konkurs w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dedykowanego producentom urządzeń grzewczych. Wprowadzona w POIR ścieżka tematyczna "urządzenia grzewcze" ma służyć rozwojowi ekologicznych urządzeń i systemów grzewczych oraz rozwiązań ograniczających zjawisko niskiej emisji. Zaprojektowany konkurs wpisuje się w działania polskiego rządu dotyczące walki ze smogiem, a równocześnie walki o czyste powietrze i stanowi możliwość rozwinięcia w naszym kraju innowacyjnych technologii z korzyścią dla całej gospodarki. Zakres tematyczny konkursu jest wynikiem analiz wykonanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami branży urządzeń i systemów grzewczych. Konkurs będzie dotyczył projektów badawczo-rozwojowych, z zakresu zagadnień istotnych dla rozwoju branży urządzeń grzewczych.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 8 listopada br., nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 9 grudnia br. do 31 marca 2020 r. (wcześniej konkurs był anulowany z uwagi na konieczność dopracowania zasad jego realizacji dostosowanych do specyfiki branży, w tym kryteriów wyboru projektów). Alokacja na konkurs wynosi 200 mln złotych.

Dodano nowy konkurs w poddziałaniu 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty.

Z uwagi na niskie pod względem liczby uzyskanych grantów uczestnictwo polskich podmiotów w Programach UE, zaprojektowano instrument w POIR, który ma zwiększyć możliwości udziału polskich MŚP w programach UE zarządzanych centralnie tj. przez Komisję Europejską (m.in. Horyzont2020, COSME, Kreatywna Europa, Life). Działanie ma na celu również przygotowanie polskich firm do ubiegania się o środki z ww. Programów w ramach nowej perspektywy finansowej w warunkach zwiększonej konkurencji. Beneficjenci otrzymają wsparcie dotacyjne na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach danego Programu UE.

Ogłoszenie konkursu planowane jest 19 grudnia br., nabór wniosków o dofinansowanie od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Budżet konkursu wynosi 5 mln złotych.

Harmonogram dostępny jest w zakładce Harmonogramy naborów wniosków.