Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Baza Ekspertów Programu Inteligentny Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (IZ POIR) zamieściła na stronie internetowej programu, w zakładce "Eksperci" aktualne wykazy kandydatów na ekspertów POIR, którzy mogą oceniać wnioski składane w ramach całego programu we wszystkich instytucjach.

Łącznie na wykazach ekspertów POIR znajduje się 4577 Ekspertów, z czego w:

• Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju):

  • 242 ekspertów w ramach działań konkursowych;
  • 91 ekspertów w ramach projektów pozakonkursowych.

• Instytucjach Pośredniczących: 

  • 3347 ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • 348 ekspertów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  • 98 ekspertów w Banku Gospodarstwa Krajowego.

• Instytucji Wdrażającej:

  • 451 ekspertów w Ośrodku Przetwarzania Informacji.

 Aktualizacja powyższych wykazów na ekspertów będzie publikowana przez IZ POIR co kwartał.