Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Finansowanie w nowej perspektywie - debata Banku Gospodarstwa Krajowego

Jakie kierunki rozwoju gospodarczego będą mogły liczyć na szczególne wsparcie finansowe z polityki spójności? Jakie instrumenty gwarancyjne zaplanowano do wdrożenia w nowej perspektywie finansowej UE? O tym mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji „Gwarancje a wyzwania rynkowe”.

"Jednym z celów interwencji w ramach polityki spójności w latach 2021-2027 jest zapewnienie trwałego wzrostu polskiej gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności" - mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 Sekretarz stanu zaznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej niezwykle istotnym obszarem wsparcia będzie podwójna – zielona i cyfrowa – transformacja.

"Koncentracja funduszy unijnych będzie silniejsza na działania zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, na transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, a także na rozwój gospodarki innowacyjnej" - dodała M. Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że w nowej perspektywie planujemy finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem dotacji. Dodatkowo, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych, w tym z funduszu gwarancyjnego.

Wiceminister odniosła się do instrumentów finansowych oferowanych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

"Naszym celem jest dopasowanie odpowiednich form wsparcia do specyfiki projektów, poziomu ryzyka związanego z ich realizacją oraz możliwości finansowych beneficjentów. W FENG dostępne będą klasyczne dotacje, dotacje warunkowe, granty, a także szereg instrumentów finansowych – kapitałowych oraz gwarancyjnych" – wyjaśniła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister przypomniała także o możliwościach, jakie dają nam nowe regulacje unijne, łączenia gwarancji ze wsparciem dotacyjnym.