Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie wspierają branżę kosmiczną

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu „Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne” realizowanego ze wsparciem funduszy unijnych z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Dofinansowanie o łącznej wysokości ponad 143 milionów złotych przyznano 15 projektom. W uroczystości ogłoszenia wyników udział wzięła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

Celem konkursu było umożliwienie polskim podmiotom podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowanych przez nich rozwiązań do TRL na poziomie minimum 7, tak aby zwiększyć ich atrakcyjność wg. wymogów m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dużych integratorów systemów kosmicznych.

"Konkurs "Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne” ma zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w realizacji międzynarodowych projektów na przykład z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz przyczynić się do rozwoju polskiego sektora kosmicznego. To może mały krok dla światowej branży kosmicznej, ale na pewno duży dla polskich firm działających w tym sektorze. Dzięki Funduszom Europejskim i Programowi Inteligentny Rozwój możemy zapewnić finansowanie wysoko zaawansowanych technologii kosmicznych" - powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony był od września do listopada ubiegłego roku. W tym okresie do NCBR wpłynęły 33 wnioski, z których 15 otrzymało dofinansowanie. Wśród przedsiębiorstw, którym przyznano granty są takie firmy jak chociażby Astronika Sp. z o.o., Iceye Polska Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o. czy konsorcjum Creotech Instruments SA z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Przyznane dofinansowanie oscyluje w granicach od 1,5 mln do ponad 33 mln zł. Najwyższe – ponad 33 mln zł - otrzymał projekt konsorcjum SatRevolution SA oraz Politechniki Wrocławskiej. Najwyższą liczbę punktów otrzymał projekt Eversis Sp. z o.o. pn. System wsparcia reagowania na nagłe zjawiska naturalne przez generowanie geoinformacji pozyskanej z automatycznej analizy optycznych i radarowych produktów satelitarnych.

Więcej informacji o konkursie oraz lista rankingowa znajdują się na stronie NCBR