Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie wspierają polskich przedsiębiorców

Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania środków UE w Polsce przez przedsiębiorstwa, prezentacja dostępnych form wsparcia dla nowopowstających podmiotów oraz możliwości pozyskania środków na realizacje innowacyjnych projektów – to główne cele spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców zorganizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Andżelikę Możdżanowską.

Odbywające się 16 kwietnia 2018 r. w Kępnie spotkanie pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców” inauguruje cykl konferencji oraz działań, które mają na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości poprzez stworzenie platformy wymiany informacji dotyczących form wsparcia na jakie mogą liczyć firmy i samorządy, planując dalszą ekspansję.

"Jako Pełnomocnikowi Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, szczególnie bliska jest mi tematyka związana z możliwościami rozwoju działalności gospodarczej firm, w tym dotycząca możliwości zwiększania skali działalności. Mam świadomość trudności, jakie związane są z bieżącą działalnością przedsiębiorstw i uważam, że jako państwo powinniśmy wziąć na barki część tego ryzyka i wspierać polskich przedsiębiorców" – powiedziała minister Andżelika Możdżanowska.

sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska

Konsultacje dla przedsiębiorców

"Jednym z priorytetów wdrażania Funduszy Europejskich jest obecnie dalsze i stałe podnoszenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, głównie przez pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP" – zadeklarowała wiceszefowa resortu inwestycji i rozwoju.

Podczas spotkania umożliwiono przedsiębiorcom odbycie indywidualnych konsultacji z przedstawicielami administracji oraz instytucji rządowych wspierających przedsiębiorczość.

W roli ekspertów z przedstawicielami firm spotkali się: Pełnomocnik rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Andżelika Możdżanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów − minister Paweł Cybulski, odpowiedzialny za kierunki zmian podatkowo-fiskalnych, eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

uczestnicy spotkania

Prosty język urzędowy

Jednym z tematów poruszonych podczas wydarzenia była konieczność eliminacji barier biurokratycznych, utrudniających funkcjonowanie firm.

"Rozmowy i pisma w urzędach często są niezrozumiałe i pełne specjalistycznego słownictwa. Dlatego wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju podjęłam inicjatywę zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej. Komunikaty i pisma wychodzące do obywatela powinny być jasne i czytelne" –podkreśliła wiceszefowa resortu inwestycji i rozwoju.

W trakcie spotkania przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali list intencyjny o propagowaniu prostego języka w urzędach.

Rządowe Plusy

Uczestnicy spotkania mogli również porozmawiać i dowiedzieć się więcej o rządowych programach Mieszkanie Plus oraz Dostępność Plus.

Mieszkanie Plus to pakiet rozwiązań wspierających budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją wykupu. Realizacja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w ramach programu realizowane będą na zasadach rynkowych. Mieszkania, które powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Program Dostępność Plus koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu oraz produktów do potrzeb wszystkich obywateli. Jego głównym celem jest podniesienie jakości życia i wyrównanie szans udziału w życiu społecznym przez osoby o szczególnych potrzebach czyli osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich o ograniczonej możliwości poruszania się, osoby niewidome i słabowidzące czy też głuche i słabosłyszące. Jednak proponowane w ramach programu działania służyć będą wszystkim obywatelom także osobom starszym, kobietom w ciąży, osobom z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi oraz osobom o nietypowym wzroście czy też podróżującym z ciężkim i nieporęcznym bagażem.