Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

GovTech inno_LAB - więcej czasu na złożenie wniosków

Do 25 lutego 2021 roku PARP wydłużyła nabór wniosków w konkursie „GovTech inno_LAB” finansowanego z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poza wydłużeniem terminu składania wniosków o granty, dokumentacja naboru została uzupełniona o definicję pojęcia „dialogu technicznego” odnoszącego się do treści Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019), która obowiązuje od 1 stycznia br.

Zmieniony Regulamin naboru pozwala jednocześnie na skrócenie terminu naboru wniosków o powierzenie grantu, jeśli łączna kwota grantów w ramach złożonych wniosków przekroczy 300% kwoty środków przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 28 stycznia 2021 roku.

Podstawowym celem pilotażowego programu GovTech inno_LAB jest wprowadzanie innowacji do polskiej administracji i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych o nowe technologie. W efekcie program ma pomóc trwale podnieść kompetencje administracji samorządowej w tym zakresie, usprawnić dialog między JST a innowatorami oraz wdrożyć przełomowe rozwiązania poprawiające warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów.

Pilotaż GovTech inno_LAB jest organizowany przez PARP w ramach inicjatywy GovTech Polska realizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie technologicznych spółek do współpracy z instytucjami publicznymi. Nabór jest finansowany ze środków działania 2.4.1 „inno_LAB – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji na stronie GovTech.