Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Granty na Eurogranty: nawet 280 tys. zł na przygotowanie projektu w ramach programów UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty. Firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł wsparcia z Funduszy Europejskich. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł. Nabór wniosków w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 31 maja 2021 roku. Konkurs jest finansowany z Programu Inteligentny Rozwój.

Z możliwości uzyskania wsparcia mogą skorzystać MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE. Można się o nie starać w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu,
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności,
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych),
  • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z jego ewentualną korektą - w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu. 

Działanie Granty na Eurogranty zostało podzielone na pięć rund. Nabór wniosków do ostatniej z nich zakończy się 27 stycznia 2022 roku. Ich szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej PARP. Konkurs jest finansowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji o konkursie