Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Harmonogram naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2018 rok

W Programie Inteligentny Rozwój w 2018 r. planowanych jest co najmniej 25 nowych konkursów, na kwotę minimum 6,1 mld PLN.  Opublikowany harmonogram zawiera również konkursy ogłoszone lub rozpoczęte w 2017 r., których termin zakończenia przypada na 2018 r. 

Planowane konkursy w podziale na poszczególne osie priorytetowe programu:

W ramach I osi Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa planowanych do ogłoszenia jest łącznie 9 konkursów na kwotę 3,5 mld PLN. Konkursy zostaną uruchomione w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (organizowane będą oddzielne konkursy dla MŚP i dla dużych przedsiębiorstw). Zostaną również zrealizowane konkursy dla kolejnych programów sektorowych w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R.

W ramach II osi Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I przeprowadzonych zostanie 5 nowych konkursów na łączną kwotę 230 mln PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w każdym z konkursowych instrumentów. Szczegółowe informacje odnośnie do terminu oraz kwoty alokacji kolejnego naboru w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw zostaną określone w późniejszym terminie.

W ramach III osi Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach zaplanowano 5 konkursów na łączną kwotę 1,9 mld PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną przeprowadzone we wszystkich instrumentach realizowanych w trybie konkursowym.

W ramach IV osi Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego planowanych jest 6 nowych konkursów na łączną kwotę wsparcia w wysokości minimum 400 mln PLN. Informacja o alokacji dla konkursów zaplanowanych realizacji w II połowie roku 2018 r. zostanie uzupełniona w kolejnej wersji harmonogramu konkursów Programu Inteligentny Rozwój.


Harmonogram naboru wniosków znajduje się w zakładce Harmonogramy naboru wniosków.